Hoppa till innehållet

Boende, stadsstruktur och miljö

Boende, stadsstruktur och miljö

En kraftig urbaniseringsutveckling fortsätter i Finland. Detta beror på förändringen i näringsstrukturen och de så kallade ackumulationsfördelarna. Också urbana näringar blir mer allmänna. Vid sidan av möjligheter till arbete och utbildning erbjuder städer konsumtionsmöjligheter för sina invånare. Å andra sidan kan urbaniseringen samtidigt orsaka negativa fenomen såsom stockningar och koncentration av sociala problem. När befolkningsmängden blir större hålls behovet att bygga bostäder på hög nivå. Trycket för byggande och rekreationsbruk riktar sig kraftigt också till de obebyggda naturområdena.

Under programperioden 2016–2018 betonade fyra prioritetsområden i projekten för boende och stadsmiljö. Områdena är uppföljning av bostadsmarknaden och byggandet, uppföljning av bostadsområdena och uppskattningen av boendenöjdheten och boendet, uppföljning av stadsstrukturens utveckling samt stadsmiljö och stadsbornas förhållande till naturen.

Tilläggsinformation om projekten finns bara på finska (länk).06.12.2019 08:08