Hoppa till innehållet

Befolkning

Befolkningen i statistik, prognoser och undersökningar

Helsingfors folkmängd ökar kraftigt för tillfället och tillväxten väntas fortsätta också i framtiden. Vid sidan av tillväxten har de viktigaste befolkningsfenomenen under de senaste åren varit ökningen av befolkningen med utländsk bakgrund, ökningen av antalet barnfamiljer och den åldrande befolkningen.

Befolkningsporgnoser utarbetade av enheten stadsforskning och -statistik utgör grunden för ekonomi- och verksamhetsplaneringen, dimensioneringen av tjänsterna och stadsplaneringen. Mångsidiga uppgifter om befolkningen är nödvändiga också inom forskningen av välfärdsfenomen och boendeförhållanden.

Under den innevarande programperioden verkställs statistik- och forskningsverksamhet i form av befolkningsstatistik, -prognoser och -undersökningar.

Tilläggsinformation om projekten finns bara på finska.06.12.2019 08:07