Suoraan sisältöön

Statistik och forskning

Enheten stadsforskning och –statistik vid Helsingfors stadskansli bedriver omfattande stadsforskning och sörjer för stadens statistikväsendes basdataförråd, statistiska publikationer och informationstjänst.

Aktuellt om statistik och forskning i Helsingfors


Helsingfors stads forskningsstipendier (ansökningstiden börjar 2.2.2020) >>

Publikationer om statistik och forskning (på finska) >>29.01.2020 12:21