Staden förnyas

Staden förnyas. Bild: Jukka Pylväs

Aktuellt

07.06 Stadsfullmäktige valde borgmästare och biträdande borgmästare
07.06
Det här är Helsingfors nya identitet
01.06
Helsingfors förnyades  

Mera nyheter

Radikal förändring i Helsingfors organisationsstruktur

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade om en reform av stadens ledarskapssystem. Beslutet ändrar stadens organisationsstruktur radikalt. Helsingfors får en borgmästarmodell och de nuvarande förvaltningarna och affärsverken slås ihop till sektorer enligt servicehelheter.

Den nya organisationen träder i kraft när nästa fullmäktigeperiod börjar efter kommunalvalet 2017.

Helsingfors förnyar sitt ledarskap. Målen för reformen är att

  • bättre återspegla kommunalvalsresultatet än tidigare i ledarskapet
  • förbättra det demokratiska beslutsfattandet och öka dess genomslagskraft
  • förstärka stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens roll i ledarskapet

Helsingfors organisation 1.6.2017

Loading..


DELA
12.07.2017 15:02