Hoppa till innehållet

Social- och hälsovårdsreformen i Helsingfors

Suomeksi in English

Reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Helsingfors

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen är på gång i Helsingfors.

I den nya social- och hälsovårdsmodellen inrättas 21 välfärdsområden i Finland. I framtiden ansvarar välfärdsområdena för att ordna social- och hälsovård och för räddningsväsendet, vilka för närvarande är på kommunernas ansvar.

Helsingfors är den enda kommun som också i fortsättningen ansvarar för social- och hälsovården och räddningsväsendet, och ingår inte i något av välfärdsområdena.

I Nyland inrättas fem välfärdsområden som är Västra Nyland, Östra Nyland, Mellersta Nyland, Vanda-Kervo och Helsingfors. HUS-sammanslutningen, som struktureras om, ansvarar för den specialiserade sjukvården i Nyland.

I reformen fortsätter personalen hos Helsingfors stad som stadens anställda.

Tidtabell

2021

 • Den temporära förvaltningen inledde sin verksamhet i välfärdsområdena (gäller inte Helsingfors)
 • Stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet inrättades
 • Den temporära HUS-beredningsgruppen inledde sitt arbete
 • Projektet strukturreform av social- och hälsovårdstjänsterna 2020–2021
 • Projektet Framtidens social- och hälsocentral 2020–2023

2022

 • Välfärdsområdesvalet ordnas i januari i övriga Finland men inte i Helsingfors där stadsfullmäktige, som valdes i kommunalvalet, utövar den högsta beslutanderätten i social- och hälsovårdsreformen
 • Välfärdsområdesfullmäktiges mandattid och HUS-sammanslutningens verksamhet startar i mars
 • Projektet Framtidens social- och hälsocentral 2020–2023

2023

 • I det övriga landet överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet till välfärdsområdena. Det gäller inte Helsingfors där staden fortsätter att ansvara för social- och hälsovården och räddningsväsendet.
 • Projektet Framtidens social- och hälsocentral 2020–2023
 • I den nya sektorn samlas social- och hälsovården samt räddningsväsendet från och med ingången av 2023
 • Social- och hälsovårdens och räddningsväsendets budgetar separeras från stadens budget.

Nyheter om social- och hälsovårdsreformen05.12.2022 09:43