Suoraan sisältöön

Regionsamarbete

Samarbetet mellan kommunerna i huvudstadsregionen och den mer omfattande Helsingforsregionen baserar sig på en gemensam syn på utmaningarna i området och på en gemensam vilja att påverka utvecklingen där.

Huvudstadsregionens samarbetsgrupp och Helsingforsregionens samarbetsmöte är samarbetsorgan som består av de ledande förtroendevalda i kommunerna. Huvudstadsregionens samarbetsgrupp är ett styr- och samordningsorgan för samarbetet i huvudstadsregionen och består av den högsta ledningen bland förtroendevalda. Samordningsgruppen sköter bl.a. ägarstyrningen när det gäller betydande gemensamma sammanslutningar.

Regionportalen Helsingforsregionen.fi producerad av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla innehåller information om regionsamarbetet. Där finns en sammanställning över städernas tjänster och information både om samarbetsprojekt och planer och om de regionala samarbetsorganens verksamhet.

Regionsamarbete inom markanvändning, boende och trafik

Helsingfors stad samarbetar nära med de andra kommunerna i huvudstadsregionen och hela Helsingforsregionen vad markanvändningen och boendet beträffar. Mål för regionsamarbetet är en bostadspolitik baserad på gemensamt ansvar, en effektiv och hållbar markanvändning och ett fungerande trafiknät.

En gemensam markanvändningsplan för de fjorton kommunerna i Helsingforsregionen, en strategi för boendet som en del av planen och en trafiksystemplan (HLJ2015) bereds utifrån att de ska vara klara för remiss hösten 2014 och godkännande i början av år 2015. Kommunerna i regionen måste godkänna planerna gemensamt eftersom dessa är utgångspunkter när ett nytt intentionsavtal för åren 2016–2020 ska förhandlas fram med staten år 2015.DELA
06.12.2019 08:14