Suoraan sisältöön

Upprätthållande av webbsidorna

Hel.fi-sidorna

Stadens förvaltningar gör och uppdaterar själva sina hemsidor. Respons om sidorna kan skickas direkt till förvaltningarna med den bifogade blanketten eller på de adresser som anges på hemsidorna.

Redaktionellt ansvar

Varje förvaltning svarar själv för sina webbsidor.

Webbredaktionen vid stadskansliets kommunikation svarar för de delar på www.hel.fi-sidorna som är gemensamma för hela staden och för Aktuellt och nyheter på framsidan. Respons om stadens gemensamma webbsidor kan skickas med den bifogade blanketten till stadskansliets webbredaktion.

Ansvarig redaktör är chefredaktör Mika Lappalainen, tfn (09) 310 36200. Ansvarig redaktör för nätversionen av tidningen Helsinki-info är Jani Merimaa. (Lag om yttrandefrihet i masskommunikation, 13.6.2003/460, Finlex)

Uppgifterna om Helsingfors stads verksamhet på stadens webbsidor upprätthålls av stadens sektorer, som försöker hålla sidorna à jour. Av tekniska skäl kan uppgifternas riktighet, oföränderlighet och aktualitet på nätet inte garanteras i alla situationer. Helsingfors stad svarar inte för eventuell skada som uppstått vid användningen av stadens webbsidor.

På stadens sidor finns länkar till utomstående instanser, bl.a. till statens och allmännyttiga sammanslutningars webbsidor. Staden svarar inte för innehållet på dessa sidor.

Sidkonceptet och sidornas yttre är planerat av Agenda Helsinki och tekniken är levererad av IBM.06.12.2019 08:14