Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Hel.fi

Det här tillgänglighetsutlåtandet beskriver hur webbtjänsten www.hel.fi följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Utlåtandet gäller stadens huvudwebbplats Hel.fi. Egna tillgänglighetsutlåtanden har utarbetats för tjänster som fungerar under separata domäner (webbadresser) och underdomäner.

Helsingfors stad ansvarar för webbtjänsten. Den första Hel.fi-webbplatsen publicerades i maj 1995. Som bäst pågår en reform av Hel.fi-webbplatsen som kommer att slutföras under 2021–2022. Den nya tjänsten kommer att vara helt tillgänglig.

Hel.fi-portalen innehåller totalt cirka 200 000 sidor. Under våren utvärderade Kehitysvammaliittos tillgänglighetsenhet Hel.fi-huvudwebbplatsens tillgänglighet på basis av en sampling. De utvärderade sidornas tillgänglighet var på god nivå.

Tillgänglighetens status på webbplatsen Hel.fi

Uppfyller delvis de kritiska A & AA-kraven

Stadens mål

Helsingfors mål är att när det gäller digitala tjänster sträva efter minst AA-nivån eller bättre enligt WCAG-kriterierna.

Upptäckta brister

På vissa sidor är kontrasten mellan den orangea bakgrunden och den vita texten i sidans övre kant inte tillräcklig när texten tangentbordsfokuseras (WCAG 1.4.3). Kontrasterna kommer att justeras i samband med att tjänsten förnyas.

Det finns bilder och grafik på webbplatsen som inte har någon textbeskrivning (WCAG 1.1.1). Den beskrivande texten kommer att justeras i samband med den normala innehållsproduktionen.

Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte kan användas med tangentbord (WCAG 2.1.1). Justeringen av PDF-filerna framskrider i samband med den normala innehållsproduktionen.

Det finns text på olika språk på webbplatsen vars språk inte definierats separat för programmet (WCAG 3.1.2).

Sidfotens rubriker följer ingen logisk ordning (WCAG 1.3.1). Sidfoten kommer att justeras i samband med att tjänsten förnyas.

Det förekommer brister i evenemangssökningens tillgänglighet. Man kan till exempel inte använda sökningen med tangentbord (WCAG 1.3.1) och kontrasten mellan texten och bakgrunden är för låg (WCAG 1.4.3). Problemen med evenemangssökningen kommer att lösas när den nya tjänsten Tapahtumat.hel.fi blir färdig.

På resultatsidan för sökningen av verksamhetsställenas kontaktuppgifter bläddrar man i kartorna på basis av en gest som baserar sig på rutten (WCAG 2.5.1). Kartvyn är inbäddad i Hel.fi och kommer från en utomstående tjänst. Verksamhetsställenas kontaktuppgifter finns också på sidan i textformat.

På sidan finns inbäddade Facebook-inlägg från vilka det är svårt och långsamt för en tangentbordsanvändare att navigera tillbaka till sidan. I fortsättningen rekommenderas det för innehållsproducenterna att Facebook-inläggen läggs bakom separata länkar.

Förnyade tjänster

Föredragslistorna och protokollen på sidorna för beslutsfattandet visas som HTML-sidor och PDF-filer. Handlingarnas bilagor är PDF-filer. Bilagorna är inte helt tillgängliga. Reformen av dokumentproduktionen har inletts, och Hel.fi-sidornas tillgängliga del för beslutsfattandet kommer att slutföras före slutet av 2021.

Helsingforstidningen kommer i fortsättningen att publiceras på den nya plattformen Julkaisut.hel.fi. I det inledande skedet kommer stadens bokslut och miljörapport också att läggas upp på Julkaisut.hel.fi-plattformen, som kommer att bli färdig före slutet av 2020.

Stadskansliets nyhetsbrevtjänst är inte tillgänglig till alla delar. Anskaffningen av det nya systemet har inletts och målet är att det ska tas i bruk under 2021.

En tillgängligare version av webbplatsen för kort med information om evenemangsområden publiceras före slutet av 2020.

Tillgänglighetskraven gäller inte alla innehåll

Tjänsten innehåller videor som saknar textning och syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas ner från webbplatsen (WCAG 1.2.2., WCAG 1.2.5).

Tjänsten innehåller kartor som inte är tillgängliga för alla användare. Lagen kräver inte att kartinnehåll är tillgängliga, men de relevanta instruktionerna ska också anges till exempel i text.

Upptäckte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar hela tiden efter at förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du stöter på problem som inte beskrivs på den här sidan kan du anmäla dem till oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Du kan ge respons med det här webbformuläret (www.hel.fi/respons) eller skicka respons till adressen helsinki.palaute@hel.fi.

Genom responskanalen kan du också be om information i tillgängligt format om Hel.fi-webbplatsens innehåll.

Tillgänglighetstillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar tillgänglighetskravens uppfyllande. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar alls på två veckor kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer till växeln 0295 016 000

Kommunikationsavdelningens enhet för innehållsproduktion på Helsingfors stadskansli ansvarar för Hel.fi-webbplatsens tillgänglighetsutlåtande. Utlåtandet utarbetades 22.9.2020.
12.08.2022 12:51