Suoraan sisältöön

Webbtjänstens dataskydd

Webbtjänsten Hel.fi upprätthålls av Helsingfors stad. Staden har förbundit sig att i enlighet med dataskyddslagen (2018), EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig lagstiftning skydda integriteten av användarna i sina webbtjänster.

För vilket ändamål samlas uppgifterna in?

På webbplatsen samlar vi automatiskt in nedan beskrivna uppgifter om besökarna. Dessa uppgifter används för att förbättra webbplatsens användargränssnitt och användarupplevelsen samt för statistisk uppföljning av antalet besökare. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående.

Vilka slags uppgifter samlas in om tjänstens användare?

På webbplatsen används cookies för att upprätthålla användarsessionen. Tekniska cookies varken samlar eller lagrar identifierande personuppgifter.

Användaren kan neka användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Att använda webbplatsen utan cookies kan dock påverka sidornas funktioner.

Uppgifterna som samlas in för besöksstatistik om tjänsten anonymiseras så att de inte kan kopplas till enskilda personer. Sådana uppgifter är:

• IP-adressen från vilken besökaren kommer till stadens webbplats
• tidpunkt
• vilka sidor användaren besökt i tjänsten
• typ av webbläsare
• regionala platsdata som inte kan användas för att identifiera användaren.

Förmedlas uppgifter från tjänsten till andra tjänster?

På webbplatsen finns responsformulär och information om deras dataskydd finns i anslutning till dem.

På sidorna kan det finnas innehåll som producerats av externa serviceleverantörer, till exempel inbäddade element från karttjänster eller sociala medier. Integritetsskyddet i dessa kanaler och tjänster åligger respektive ägaren.

Länkadresser till enskilda sidor kan delas på Facebook och Twitter med knappar som finns på sidorna. Med adresserna överförs inga personliga uppgifter till de sociala medierna.

Hur länge bevaras uppgifterna?

Vi bevarar uppgifterna som samlas in här endast så länge som det är nödvändigt för att genomföra de ändamål som specificeras här. Uppgifterna som bevaras innehåller inga identifierande personuppgifter.06.12.2019 08:13