Suoraan sisältöön

Stadsarkivets kundtjänst

Djurgårdsvägen 3 F
00530 Helsingfors
PB 551, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 43571
Läs mera
Visa på kartan

Stadsarkivet, Havshusets filial

Aspnäsgatan 7-9 A
00530 Helsingfors
PB 551, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 43571
Läs mera
Visa på kartan

Stadsarkivet

Till Stadsarkivets hemsida.

Stadsarkivet leder stadens arkivfunktion och är stadens centralarkiv. Som centralarkiv tar stadsarkivet emot och förvaltar sådana handlingar från stadens . som är avsedda för långtidsförvaring och tillhandahåller också informations- och forskartjänster i anslutning till detta.

Stadsarkivets handlingar ger en bra bild av utvecklingen i Helsingfors. Det är fråga om ett av landets största offentliga arkiv.

Arkivet innehåller

  • mer än 20 år gamla handlingar som kommer från stadens organisationer och som ska förvaras varaktigt
  • handlingar från nedlagda verk m.m.
  • arkivmaterial från organisationer, husbolag och privatpersoner i Helsingfors.

De dokument och handlingar som förvaras på Stadsarkivet kan på förhand beställas via arkivdatabasen Sinetti, www.sinettiarkisto.fi, för framtagning till Forskarsalen.

Stadens äldsta bevarade handling är från 1569 och de äldsta serierna går tillbaka till 1700-talet. Stadsarkivet håller handlingarna i skick.

Stadsarkivet styr stadens förvaltningars och affärsverks arkivfunktion genom att ge skriftliga och muntliga anvisningar och arkivutbildning, inspektera arkiv och delta i projekt där dokumenthanteringen utvecklas.06.12.2019 08:23