Hoppa till innehållet

SINETTI-arkivdatabas

Arkivdatabasen Sinetti innehåller den referensuppgifter till det material som förvarades på Stadsarkivet, dvs. information om vilka slags material man kan utforska vid Helsingfors stadsarkiv.

Sinetti motsvarar en arkivförteckning, men innehåller dessutom mångsidiga sökfunktioner. Sinetti innehåller också en myckenhet digitaliserade dokument och handlingar som kan studeras direkt på webben.

Man kan bläddra i materialet vid punkten ”Sökning” eller med hjälp av en sökfunktion. Arkivdatabasen tillåter även avgränsning av sökresultaten enligt t.ex. tidpunkt, förvaltningsgren eller tema.

Då man söker ritningar kan man som sökvillkor använda stadsdel eller kartans upphovsman. Sökningen kan också riktas enbart på det digitaliserade material som finns tillgängligt. Eftersom alla de digitala materialen är avlästa med textigenkänning, kommer sökaren även in i själva texten. Till exempel om man söker på ”olympiska spel” får man sökresultat i kommunalberättelsen för 1936, där man ännu undrade om Finland skulle få hålla de olympiska spelen 1940.

Databasen uppdelas på fem hierarkiska nivåer:

• arkivbildare
• huvudserie
• serie
• arkiverad enhet, samt
• dokument.

På nivån arkivbildare ges en allmän presentation av hela arkivet, som exempel vad det finns på t.ex. stadsplaneringskontorets arkiv. Ytterligare ges en kort historik jämte bakgrundsfakta om arkivbildaren. På nivåerna Huvudserie resp. Serie kan man t.ex. hitta direktionens protokoll resp. diarier över mottagna brev.

På nivån ”Enhet” beskrivs den arkiverade enheten, t.ex. band, fodral eller låda. Varje arkiverad enhet har en egen kod av bokstäver och siffror, t.ex. Dd:5. Årsberättelse över år 1936. På den lägsta nivån beskrivs enskilda dokument eller handlingar, såsom kartor och ritningar.

Sinetti kompletteras kontinuerligt, så den hålls à jour vartefter arkivmaterialet ökar.

Helsingfors stadsarkiv har övergått till elektronisk beställning av dokument och handlingar

De dokument och handlingar som förvaras på Stadsarkivet kan på förhand beställas via arkivdatabasen Sinetti för framtagning till Forskarsalen. Kunden får ett e-postmeddelande när materialet är färdigt att användas. Dessutom kan man på Sinetti kontrollera sina egna gamla beställningar och göra anteckningar om beställt material.

Till Sinetti-arkivdatabas »
(Sidorna finns bara på finska.)

Digitaliserat material på Sinetti

Arkivdatabasen Sinetti innehåller tusentals sidor digitaliserat material från Helsingfors stadsarkiv. I synnerhet kart- och ritningsmaterialet är mycket omfattande, idag ca 17 500 stycken.

De digitaliserade materialen

• Kartor och ritningar härrörande från Helsingfors stad
• Kommunalberättelserna
• Stadsfullmäktiges beslutshandlingar
• Stadsstyrelsens betänkanden
• Helsingfors stads kommunala författningssamling
• Helsingfors statiska årsböcker
• Bokserien om gatunamn i Helsingfors10.03.2020 16:31