Hoppa till innehållet

Helsingfors stad är Finlands största arbetsgivare

Helsingfors stad är Finlands största arbetsgivare med totalt cirka 38 000 anställda. Dessa proffs och experter, som företräder ett antal olika branscher, arbetar inom fyra sektorer och centralförvaltningen.

Helsinkirekry.fi

Social- och hälsovårdssektorn producerar social- och hälsovårdstjänster, fostrans- och utbildningssektorn tjänster inom småbarnspedagogiken, undervisningen och det fria bildningsarbetet för stadens invånare. Stadsmiljösektorn sörjer för detaljplanläggningen, byggandet, underhållet av områden, fastighetsärendena, bostadsproduktionen och miljön. Räddningsverket ansvarar för brand- och räddningsuppdragen och trafikverket för kollektivtrafiken. Kultur- och fritidssektorn erbjuder kultur-, idrotts-, ungdoms-, musik-, biblioteks-, musei-, och konsttjänster. Högholmens djurgård sköter bland annat om bevarandet av utrotningshotade djurarter.

Staden har cirka 2 000 beteckningar för sina anställda. För staden jobbar bl.a. ingenjörer, läkare, biologer, jurister och olika slags planerare. De vanligaste yrkena hör till social- och hälsovården och barnomsorgen.

Helsingfors stads storlek och sektorernas omfattning bidrar till att erbjuda de anställda mångsidiga, intressanta och samhälleligt viktiga arbetsuppgifter, goda möjligheter att utbilda sig och utvecklas, yrkeskunniga arbetskamrater, arbetstidsflexibilitet, företagshälsovård och idrottstjänster och många andra konkurrenskraftiga personalförmåner.

Helsinkirekry.fi

 06.12.2019 08:14