Hoppa till innehållet

Så förbereder vi oss för energisituationen


Under vintersäsongen 2022–2023 förutses olika störningar i elpriset och tillgången till el. Helsingfors stad förbereder sig för situationen på ett flertal sätt. På den här sidan samlar vi anvisningar och tips om hur invånarna kan spara energi samt nyheter och information om stadens egna energisparåtgärder.


Mer info:

Energirenoveringar
Uppföljning av åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors
Kampanjen Snäppet svalare
Utnyttja Helens energispartips
Utnyttja Helens energispartips
Frågor och svar om elbrist – Fingrid

29.11.2022 17:02