Suoraan sisältöön

Allmän information om Helsingfors

I dag är Helsingfors Finlands huvudstad och centrum i Helsingforsregionen, ett pendlingsområde med 1,48 miljoner invånare och 767 000 arbetsplatsen.

Historia

Staden grundlades på befallning av kung Gustav Wasa år 1550. Den låg först vid Vanda ås mynning, men flyttades till sitt nuvarande läge ute på Helsingforsnäset år 1643. Läs mer:

Statistik om Helsingfors

Befolkning (1.1.2018)  
Folkmängd
643 272
Andel finskspråkiga 79,1 %
Andel svenskspråkiga 5,7 %
Andel personer med annat modersmål 15,2 %
Andel utländska medborgare 9,5 %
Arbetsmarknad (31.12.2016)  
Arbetstillfällen (jobb) 421 470
Arbetslöshetsgrad 8,4 %
Sysselsättningsgrad bland 15-64 -åringarna 72,4 %
Utbildning (31.12.2016)  
Andel 25-64 -åringar med examen efter grundskolstadiet 81 %
Andel 25-64 -åringar med examen på högskolnivå 49 %
Bostäder (2017)  
Andelen ägarbostäder 42 %
Andelen hyresbostäder 47 %


DELA
06.12.2019 08:12