Allmän information om Helsingfors

I dag är Helsingfors Finlands huvudstad och centrum i Helsingforsregionen, ett pendlingsområde med 1,44 miljoner invånare och 760 000 arbetsplatsen.

Statistik om Helsingfors 2017 (pdf)

Historia

Staden grundlades på befallning av kung Gustav Wasa år 1550. Den låg först vid Vanda ås mynning, men flyttades till sitt nuvarande läge ute på Helsingforsnäset år 1643. 

Allmän information om Helsingfors
 

Befolkning (2016)  
Folkmängd (1.1.2016) 628 208
Andel finskspråkiga 80,2 %
Andel svenskspråkiga 5,7 %
Andel personer med annat modersmål 14,0 %
Andel utländska medborgare 9,2 %
Arbetsmarknad (2015)  
Arbetstillfällen (jobb) 411 300
Förändringen i antalet arbetstillfällen 2014-2015 0 %
Arbetslöshetsgrad 8 %
Sysselsättningsgrad bland 15-64 -åringarna 72 %
Utbildning (2015)  
Andel 25-64 -åringar med examen efter grundskolstadiet 81 %
Andel 25-64 -åringar med examen på högskolnivå 49 %
Bostäder (2015)  
Andelen ägarbostäder 42 %
Andelen hyresbostäder 46 %


DELA
05.02.2018 13:12