Hoppa till innehållet

Allmän information om Helsingfors

I dag är Helsingfors Finlands huvudstad och centrum i Helsingforsregionen, ett pendlingsområde med 1,5 miljoner invånare och 800 000 arbetsplatsen. 

Historia

Staden grundlades på befallning av kung Gustav Wasa år 1550. Den låg först vid Vanda ås mynning, men flyttades till sitt nuvarande läge ute på Helsingforsnäset år 1643. Läs mer:

Statistik om Helsingfors

Befolkning (31.12.2019)  
Folkmängd
653 835
Andel finskspråkiga 78,2 %
Andel svenskspråkiga 5,6 %
Andel personer med annat modersmål 16,2 %
Andel utländska medborgare 9,6 %
Arbetsmarknad (2019)  
Arbetstillfällen (jobb) 434 400
Arbetslöshetsgrad bland 15-74 -åringarna 6,6 %
Sysselsättningsgrad bland 15-64 -åringarna 74,7 %
Utbildning (2019)  
Andel 25-64 -åringar med examen efter grundskolstadiet 84 %
Andel 25-64 -åringar med examen på högskolnivå 52 %
Bostäder (2018)  
Andelen ägarbostäder 41,3 %
Andelen hyresbostäder 47,1 %


18.01.2022 11:10