Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Om inget annat boendealternativ är tillgängligt, utreder man om kriterierna för beviljande av tillfälligt boende uppfylls.
Mer om tjänsterna...
Du får ett läkarintyg för ditt körkort från hälsostationen.
Mer om tjänsterna...
Helsingforsborna kan utan tidsbokning gå på laboratorieundersökningar på de flesta laboratorierna.
Mer om tjänsterna...
Ledaren har som uppgift att sätta i gång grannkretsen och se till att allt nödvändigt blir gjort.
Mer om tjänsterna...
Läkare inom skol- och studerandehälsovården - vem, vad, varför, när
Mer om tjänsterna...
Syftet med hälsokontroller är att stödja och upprätthålla barnets hälsa.
Mer om tjänsterna...
Vid läkarmottagningen bedömer läkaren dina symtom och ditt allmänna hälsotillstånd och gör en vårdplan.
Mer om tjänsterna...
På hälsostationen ger vårdare läkemedelsinjektioner för vård av sjukdomar.
Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för äldre personer som permanent behöver vård och omsorg dygnet runt. Personen klarar inte av att bo hemma trots den service, rehabilitering och/eller vård som ordnas.
Mer om tjänsterna...
Material som behandlar rusmedelsanvändning, till exempel broschyrer, handböcker och affischer
Mer om tjänsterna...
Målet är att genom medling hjälpa föräldrarna att lösa konflikter i familjen och i synnerhet att trygga barnets ställning om föräldrarna beslutar sig för att skiljas.
Mer om tjänsterna...
På servicecentralerna arrangeras olika slags minnesgrupper och minnescaféer för hemmaboende minnesklienter och deras familjemedlemmar och anhöriga.
Mer om tjänsterna...
Vi som arbetar vid missbrukarpolikliniken hjälper människor i tillfrisknandet från beroendesjukdomar, såsom alkohol-, drog-, läkemedels- eller spelmissbruk.
Mer om tjänsterna...
På missbrukarpolikliniken inleds behandlingen i Starttigruppen som är en lågtröskelgrupp.
Mer om tjänsterna...
Efterrehabiliteringen är en stödform för dig som redan kommit en bit på vägen i ditt tillfrisknande från ett beroende.
Mer om tjänsterna...
Efterrehabiliteringen är en stödform för dig som redan kommit en bit på vägen i ditt tillfrisknande från ett beroende.
Mer om tjänsterna...
Jelppis arbetspar kommer till dig.
Mer om tjänsterna...
Vi tillhandahåller rehabilitering både under vardagar och som dygnetruntvård som stöd för ett liv utan rusmedel.
Mer om tjänsterna...
> När öppenvårdsrehabilitering inte räcker till tillhandahåller vi rehabilitering som dygnetruntvård vid missbruksrehabiliteringsenheten Luoto.
Mer om tjänsterna...
På servicecentraler kan du delta i ledda motionsgrupper samt delta i eftermiddagsdanser.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   >
08.09.2020 09:25