Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Boendetjänster för bostadslösa är stödboende, stött boende och serviceboende (i Aurorahuset).
Mer om tjänsterna...
Övervakar en minderårig persons bästa vid polisförhör och domstolshandläggningar.
Mer om tjänsterna...
Om du behöver brådskande vård på kvällen eller under en helg, betjänar Malms samjour och Mejlans samjour dig.
Mer om tjänsterna...
Vid bröstcancerscreening, det vill säga mammografi, strävar man efter att genom att undersöka brösten hitta bröstcancer då den är i ett tidigt skede. Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor.
Mer om tjänsterna...
Bäddavdelningarna inom rehabiliteringen erbjuder anstaltsrehabiliteringstjänster för Helsingforsbor som behöver neurologisk rehabilitering.
Mer om tjänsterna...
Genom cellprov, det vill säga Papa-prov, kan man redan i ett tidigt skede upptäcka cancerrisk i livmoderhalsen.
Mer om tjänsterna...
Tjänsten är avsedd för helsingforsbor som upplever att de blivit exponerade eller som utifrån symtomen misstänker de fått smittan. Du kan ringa till numret också om du är orolig över en närståendes symtom eller att han eller hon blivit exponerad.
Mer om tjänsterna...
Målinriktad verksamhet som ordnas utanför hemmet och som stödjer klientens förmåga att klara sig självständigt och främjar delaktigheten.
Mer om tjänsterna...
Dagverksamheten är en tjänst för äldre Helsingforsbor som ordnas i syfte att stödja boendet i hemmet, välbefinnandet och rehabiliteringen.
Mer om tjänsterna...
Demenssamordnaren bidrar till att stödja funktionsförmågan hos demenssjuka samt följer upp sjukdomen.
Mer om tjänsterna...
Målinriktat och systematiskt familjearbete riktat till romska familjer i deras hem.
Mer om tjänsterna...
I servicecentraler finns datorer som är reserverade för klienterna. Datorerna har internetförbindelse och ofta också printer.
Mer om tjänsterna...
På polikliniken för missbrukare genomförs drog- och läkemedelsavvänjningar som planeras individuellt.
Mer om tjänsterna...
Skulle du vilja ha en uppskattning av din förväntade livslängd och få veta hur du kan få fler friska år?
Mer om tjänsterna...
Skulle du vara intresserad av att få coaching som stärker sömn, växelverkan eller färdigheter för ett lyckligt liv?
Mer om tjänsterna...
Den epidemiologiska verksamheten hanterar epidemier av smittsamma sjukdomar i Helsingfors område samt ger råd och handledning om smittsamma sjukdomar.
Mer om tjänsterna...
En erfarenhetsexpert inom missbrukararbetet har egen erfarenhet av en beroendesjukdom och tillfrisknande från beroendet.
Mer om tjänsterna...
En remiss till ergoterapeutisk bedömning görs då barnets utveckling kräver en närmare granskning.
Mer om tjänsterna...
Med ergoterapi avses rehabilitering som utgår från klientens behov och beaktar olika aspekter av vardagen.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   >
08.09.2020 09:25