Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Du kan ändra din adress på tillståndet elektroniskt med webblanketten eller genom att meddela om adressändringen till stadsmiljösektorns kundtjänst. Vi kan ändra adressen på tillståndet när den nya adressen har uppdaterats i befolkningsdatasystemet.Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon kan du bara ändra adressen genom att besöka kundtjänsten. För grupptillstånd kan du göra adressändringen per telefon eller genom att besöka kundtjänsten.
Mer om tjänsterna...
Du kan ändra registernumret för ett fordon som är registrerat på tillståndet elektroniskt med webblanketten eller genom att anmäla det nya registernumret till stadsmiljösektorns kundtjänst.Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon kan du bara ändra registernumret genom att besöka kundtjänsten.
Mer om tjänsterna...
Du kan anmäla felparkerade fordon på gator, torg eller grönområden till stadsmiljösektorns kundtjänst via responsblanketten, per e-post eller per telefon. Kontakta kundtjänsten per telefon i brådskande fall.
Mer om tjänsterna...
En elektronisk tjänst som är avsedd för anmälan eller tillståndsansökan till Helsingfors stads olika myndigheter om evenemang, offentliga tillställningar samt försäljnings- och marknadsföringsevenemang i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
Genom e-tjänsten kan du anmäla dig eller den som du är vårdnadshavare för till kulturcentralens kurser.
Mer om tjänsterna...
Skicka den ifyllda ansökan med bilagor via den krypterade förbindelsen: https://securemail.hel.fi till: helsinkilisa@hel.fi. Bilagorna ska vara i PDF- eller JPG-format, eller utskrivna och skickade per post till: Helsingforstillägget, Näringslivsavdelningen, PB 20, 000999 Helsingfors stad.
Mer om tjänsterna...
Du behöver ett ordningsnummer för att ansöka om bostadsrättsbostad. Du kan ansöka om ett ordningsnummer på tre olika sätt: i e-tjänsten, med ett webbformulär eller med en utskrivbar blankett.I e-tjänsten kan du ansöka om ett nytt ordningsnummer eller kontrollera dina gällande ordningsnummer. Du får ett meddelande till din mapp om att ansökningen har mottagits i bostadsrättssystemet och ett meddelande om när det nya ordningsnumret skickas till mappen.Händelser i mappen meddelas till dig via e-post. Observera att numret i e-postmeddelandet och efter rubriken i ansökan är ärendemappens ärendenummer, inte bostadsrättens ordningsnummer.Du kan granska dina ordningsnummer i ärendemappen genom att öppna uppgifterna för din ansökan. Då visas samtliga giltiga ordningsnummer.
Mer om tjänsterna...
Ansök om en Heka-hyresbostad genom att fylla i en bostadsansökan. Observera att du måste bekräfta din ansökan genom att identifiera dig antingen med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat så att din ansökan kan iakttas i valet av boende. Du kan även ansöka om en bostad med en medsökande. I så fall måste även den medsökande bekräfta ansökan genom att identifiera sig med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Systemet klassificerar ansökan på grundval av hur brådskande behovet av bostad är. Om du inte har nätbankskoder eller ett mobilcertifikat, kan du besöka kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan 8 för att bevisa din identitet med ett officiellt identitetsbevis (pass eller identitetskort).
Mer om tjänsterna...
Ansök om en fritt finansierad hyresbostad via Vuokraovi eller Oikotie. Bostadsannonsen innehåller en länk till ansökan. När du har fyllt i ansökan, identifiera dig med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Din eventuella medsökande måste också identifiera sig och bekräfta bostadsansökan.Om du inte har möjlighet till stark autentisering, vänligen besök kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan 8 för att identifiera dig. Ta med dig ditt pass eller identitetsbevis. Bostadsansökan iakttas i valet av boende först efter identifieringen.Som huvudsökande ska du vara myndig och ha en finsk personbeteckning. Om du vill, kan du uppdatera din ansökan. Den uppdaterade ansökan ersätter din tidigare ansökan. Du kan inte redigera eller kopiera en ansökan som gått ut, utan du måste göra en ansökan.
Mer om tjänsterna...
Elektronisk ansökan för alla lediga arbetsplatser vid staden.
Mer om tjänsterna...
En ärendehanteringstjänst där du kan ansöka om ett bostadsbyte med en motpart när du bor i en ARA-hyresbostad av Helsingfors stad.
Mer om tjänsterna...
Ansök om en kortvarig bostad via Oikotie. Bostadsannonsen innehåller en länk till ansökan. När du har fyllt i ansökan, identifiera dig med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat. Din eventuella medsökande måste också identifiera sig och bekräfta bostadsansökan.Om du inte har möjlighet till stark autentisering, vänligen besök kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan 8 för att autentisera dig. Ta med dig ditt pass eller identitetsbevis. Bostadsansökan iakttas i valet av boende först efter identifieringen.
Mer om tjänsterna...
I e-tjänsten kan kunden ansöka om ett nytt ordningsnummer eller granska sina befintliga ordningsnummer för bostadsrättsbostad.
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om plats inom klubbverksamheten i e-tjänsterna. Du kan redigera ansökningar som lämnats in via e-tjänsterna genom att kontakta småbarnspedagogikens servicehandledning.
Mer om tjänsterna...
Vårdnadshavare kan ansöka om plats till sitt barn inom Helsingfors stads småbarnspedagogik i e-tjänsten Asti.Ansökan om plats till förskoleundervisning och klubbverksamhet sker via ärendemappen i e-tjänsterna.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors stads allmänna understöd är avsett för registrerade organisationers allmännyttiga verksamhet. Stadsstyrelsens allmänna understöd kan beviljas för verksamhet som inte hör till någon nämnds verksamhetsområde.Den sökandes- verksamhet ska ha pågått i minst ett år,- verksamhet ska huvudsakligen rikta sig till helsingforsare.
Mer om tjänsterna...
Börja din sökning efter en tjänstebostad genom att ta en titt på de lediga bostäderna. Fyll sedan i en ansökan om tjänstebostad. Du kan lägga till de bostäder som intresserar dig i din ansökan.När du har fyllt i ansökan ska du identifiera dig med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. När du har bekräftat din ansökan, lagras den i vårt system.Om du inte har möjlighet till stark autentisering, vänligen besök kundtjänsten för ansökning om hyresbostad på Verkstadsgatan 8 för att autentisera dig. Ta med dig ditt körkort, pass eller identitetsbevis. Bostadsansökan iakttas i valet av boende först efter identifieringen.
Mer om tjänsterna...
Genom ansökan kan vårdnadshavaren ansöka om en plats för sitt barn i Helsingfors stads klubbverksamhet, förskoleundervisning eller småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen.
Mer om tjänsterna...
Ansökan och anvisningar
Mer om tjänsterna...
Ilmonet, elektronisk kurssökning och anmälning till huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut.
Mer om tjänsterna...

1  2  3  4   >
08.09.2020 09:25