Suoraan sisältöön

Stadens tjänster

Ämnesområde:

Målgrupp:

Hur du vill uträtta ärendet:


Tillstånd och ansökningar:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  Sökresultat

Innan verksamheten inleds i en anläggning som behandlar eller lagrar livsmedel av animaliskt ursprung ska en ansökan göras.
Mer om tjänsterna...
Stadens miljötjänster ger råd om rätt matning av fåglar och berättar var det är förbjudet att mata fåglar i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
Syftet med arbets- och dagverksamheten är att skapa meningsfulla aktiviteter som på ett individuellt sätt stödjer klienten att bli självständigare och vuxnare.
Mer om tjänsterna...
Huvudmålet med det stödda arbetet är att sysselsätta servicetagaren med lönearbete på endera hel- eller deltid. Du kan anhålla om servicen hos den stödda sysselsättningsservicen. Skriftlig ansökan krävs inte.
Mer om tjänsterna...
Syftet med arbetsverksamheten för handikappade personer är att stödja och främja klientens arbets- och fumnktionsförmåga.
Mer om tjänsterna...
Syftet med arbetsverksamheten i rehabiliterande syfte är att förbättra klientens kontroll över sitt liv och skapa förutsättningar för sysselsättning.
Mer om tjänsterna...
Ilmonet, elektronisk kurssökning och anmälning till huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut.
Mer om tjänsterna...
En elev som är handikappad och behöver särskilt stöd får avgiftsfritt de tolknings- och assistenttjänster, övriga undervisnings- och elevvårdstjänster samt särskilda hjälpmedel som han eller hon behöver för sin skolgång.
Mer om tjänsterna...
I grupphemmen erbjuds personer med utvecklingsstörning assisterat, instruerat och stött boende.
Mer om tjänsterna...
Auroras enhet för mobil öppenvård är Helsingfors psykiatriska yrkesövergripande öppenvårdsarbetsgrupp.
Mer om tjänsterna...
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) tar hand om insamling av kommunalt avfall i huvudstadsregionen.
Mer om tjänsterna...
Inledande av hälsovårdens elektroniska ärendehantering kräver avtal/samtycke om hälsovårdens e-tjänster.
Mer om tjänsterna...
Barnatillsyningsmannens uppgift är att hjälpa föräldrar att nå en överenskommelse och utarbeta en verkställbar handling om de saker föräldrarna kommit överens om.
Mer om tjänsterna...
Äldre personer och personer i svåra livssituationer har möjlighet att befrias från kraven på rengöring av avloppsvatten som fastställs i förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet.
Mer om tjänsterna...
Avvänjningsvård på institution är avsedd för dem som inte lyckats avbryta sitt missbruk i öppenvården.
Mer om tjänsterna...
Babymassage är bra för spädbarnet både psykiskt och fysiskt. Babymassage aktiverar, är avslappnande, ger välbehag och stärker relationen mellan den vuxna och barnet.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservices har nio badplatser utan övervakning eller tjänster.
Mer om tjänsterna...
Det finns 12 allmänna badstränder och dessutom 14 mindre allmänna badstränder i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
Föräldrarna kan välja att sätta sina barn i dagvård i ett kommunalt eller privat daghem, i familjedagvård eller i en klubb inom lekverksamheten. Man ansöker om dagvård fyra månader innan man behöver den.
Mer om tjänsterna...
På barnhemmet bor barn i olika åldrar som av en eller annan orsak inte kan bo hemma tillsammans med sina föräldrar.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   >


DELA
30.11.2018 14:40