Suoraan sisältöön

Stadens tjänster

Ämnesområde:

Målgrupp:

Hur du vill uträtta ärendet:


Tillstånd och ansökningar:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  Sökresultat

Rehabiliteringsplanerarna ordnar tjänster inom medicinsk rehabilitering.
Mer om tjänsterna...
Tillstånd för reklamanordningar behandlas i allmänhet som åtgärdstillstånd. För att uppnå ett slutresultat av god kvalitet och för att kunna hantera tillståndsprocessen är det viktigt att man anlitar en yrkeskunnig planerare.
Mer om tjänsterna...
Om rengöring av förorenad mark och behandling av förorenat jordmaterial ska anmälas till stadsmiljösektorns enheten för miljöskydd.
Mer om tjänsterna...
Reparations- och energibidrag beviljas med statliga medel för reparationsåtgärder i bostadshus och bostäder.
Mer om tjänsterna...
Servicecentralernas restauranger och caféer är öppna för alla.
Mer om tjänsterna...
Räddarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning som förbereder studenten för räddningsmannaexamen.
Mer om tjänsterna...
För räddning av djur ansvarar djurräddningsenheten vid Helsingfors stads räddningsverk.
Mer om tjänsterna...
Räddningsverksamheten säkrar människors liv och hälsa när en brand eller annan olycka, eller hotet därav, kräver brådskande åtgärder.
Mer om tjänsterna...
Räddningsorganisationer kan söka understöd för sin verksamhet, som gäller förebyggandet av olyckor, räddningstjänster eller befolkningsskydd.
Mer om tjänsterna...
Räntestödslån beviljas för byggande och grundrenovering av hyres- och bostadsrättshus, anskaffning av hyresbostäder eller hyreshus, byggande av egnahemshus samt grundrenoveringar av hus som ägs av bostadsaktiebolag.
Mer om tjänsterna...
Ärenden angående livsmedel och livsmedelslokaler (restauranger, livsmedelsbutiker livsmedel, kvaliteten av hushållsvattnet och badvattnet
Mer om tjänsterna...
FöretagsHelsingfors tillhandahåller rådgivningstjänster för personer som startat ett företag och för företagare som strävar efter tillväxt.
Mer om tjänsterna...
I frågor kring sophantering ger miljötjänster företag, verksamhetsutövare och invånare råd samt övervakar dem.
Mer om tjänsterna...
Uppfostrings- och familjerådgivningen är avsedd för helsingforsfamiljer med barn och ungdomar i åldern 0-17 år.
Mer om tjänsterna...
Rådgivning i frågor som gäller boendehälsa.
Mer om tjänsterna...
Den som vill adoptera sin makas eller makes minderåriga barn ska anmäla sig till kön för adoptionsrådgivning.
Mer om tjänsterna...
Rådgivning om smittsamma sjukdomar fås vid den egna hälsostationen samt av hälsorådgivningen, tfn 09 310 10023.
Mer om tjänsterna...
Under rådgivningen ska sökandena också själva bedöma sina egna färdigheter som adoptivföräldrar.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   >


DELA
30.11.2018 14:40