Suoraan sisältöön

Stadens tjänster

Ämnesområde:

Målgrupp:

Hur du vill uträtta ärendet:


Tillstånd och ansökningar:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  Sökresultat

Stadsmiljösektorns miljötjänsters enhet för miljöskydd håller öga med företagens och näringsidkarnas verksamhet.
Mer om tjänsterna...
Miljörapport är stadens årliga översikt av miljöärenden som presenteras för fullmäktige.
Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorn miljötjänster upprätthåller information om energisparande, hållbar konsumtion och andra miljöärenden på sina projektwebbplatser.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors miljöstatistik är en nätbaserad statistiktjänst där de viktigaste variablerna som beskriver miljöns tillstånd och belastning är samlade.
Mer om tjänsterna...
Verksamhet med risk för förorening av miljön kräver miljötillstånd.
Mer om tjänsterna...
Kurserna som ordnas av huvudstadsregionens naturcentra och -skolor är riktade till lärare, dagvårdspersonal, pedagoger och kommuninvånarna i huvudstadsregionen.
Mer om tjänsterna...
Organisationer vars verksamhet stöder och kompletterar stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionens och miljötjänsters arbete kan söka understöd för sin verksamhet.
Mer om tjänsterna...
På servicecentralerna arrangeras olika slags minnesgrupper och minnescaféer för hemmaboende minnesklienter och deras familjemedlemmar och anhöriga.
Mer om tjänsterna...
Man kan kontakta minneskoordinatorn när det blir svårt att klara sig i vardagen och man misstänker problemen orsakas av en minnesstörning.
Mer om tjänsterna...
Morgonverksamhet för skolelever ordnas i stadens svenska och finska grundskolor. Barnen kan delta i verksamheten innan lektionerna börjar. Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas i lekparkerna, grundskolorna eller lokaler i närheten av skolorna. Barnen deltar i verksamheten när deras lektioner slutar.
Mer om tjänsterna...
Under morgonsångstunderna samlas barnen och föräldrarna inomhus eller utomhus i lekparken eller familjehuset för att sjunga.
Mer om tjänsterna...
Morgonverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas i stadens grundskolor eller lekparker som ligger nära skolan. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri. Något morgonmål serveras inte, men barnen kan ha med sig något att äta.
Mer om tjänsterna...
För barn och unga ordnas mångsidig och trevlig motion i syfte att uppmuntra dem till motion på egen hand och till en aktiv livsstil.
Mer om tjänsterna...
Motionsgrupperna för personer i arbetsför ålder är riktade till Helsingforsbor på alla konditionsnivåer.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservices erbjuder seniorer mångsidiga motionstjänster.
Mer om tjänsterna...
Motionen för specialgrupper är avsedd för personer som på grund av handikapp, sjukdom eller annan nedsättning av funktionsförmågan har svårt att delta i allmänna motionsgrupper.
Mer om tjänsterna...
Idrottsservices har 12 motionssalar och fem styrketräningssalar på olika håll i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
Den varierande terrängen i Helsingfors korsas av talrika motionsbanor för motion, gång och jogging.
Mer om tjänsterna...
I lekparker och familjehus ordnas motionsstunder för småbarn och deras föräldrar.
Mer om tjänsterna...
På servicecentraler kan du delta i ledda motionsgrupper samt delta i eftermiddagsdanser.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   >


DELA
30.11.2018 14:40