Hoppa till innehållet

Inloggning

Inloggning och registrering

För att du ska kunna använda e-tjänsterna bör du logga in till tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller Katso-kod för företag och sammanslutningar. Man loggar in via länken "Logga in" i balken uppe på Hel.fi-sidorna, eller genom att klicka på länken "Gå till e-tjänsten" på tjänstens beskrivningssida.

När du loggar in första gången måste du också registrera dig som användare innan det är möjligt att använda de elektroniska tjänsterna. På registreringsblanketten syns ditt namn och din personbeteckning. Dina personuppgifter har hämtats från befolkningsregistret.

På sidan Min profil kan du senare ändra de uppgifter som du gav i samband med registreringen.

När du loggar in på e-tjänsten får du en personlig ärendemapp till ditt förfogande. Företag och sammanslutningar får också en egen ärendemapp till sitt förfogande.

Då du har loggat in i Helsingfors stads e-tjänster kommer du också in i flera av statens tjänster utan att logga in på nytt.07.09.2020 15:34

Inloggning med bankkoder

Du loggar in med samma bankkoder som du använder när du loggar in till nätbanken.

Inloggning med mobil id

Du kan logga in med mobil id, om du har en mobiltelefon vars SIM-kort har mobil id.

Inloggning med certifikatkort

Med certifikatkort avses ett chipförsett kort som innehåller medborgarcertifikat.

Inloggning med Katso-kod

Företag, föreningar och sammanslutningar kan logga i på e-tjänsten med Katso-kod.