Suoraan sisältöön

Inloggning med bankkoder

Du loggar in med samma bankkoder som du använder när du loggar in till nätbanken. 
Nätbankskoderna får du från din egen bank.

Så här loggar du in på e-tjänsten med bankkoder:

  1. Klicka på länken Logga in i balken uppe på Hel.fi -sidorna eller länken Gå till e-tjänsten på tjänstens beskrivningssida.
  2. Nere på den sida som då kommer upp klickar du på länken Logga in. En sida öppnas där du kan välja att logga in med antingen bankkod, mobilcertifikat eller certifikatkort. När du klickar på bankkod, öppnas en lista på banker.
  3. Klicka på den bank som du har nätbankskoder till.
  4. Följ de anvisningar som bankens nättjänst ger.
  5. Sidan "Identifiering utförd" öppnas. Vänta tills identifieringstransaktionen fortsätter automatiskt eller tryck på "Fortsätt till tjänsten".
  6. När du avslutar besöket ska du logga ut genom att klicka på länken Logga ut uppe på sidan.

Kontakta din egen bank om du har glömt dina bankkoder eller om du behöver hjälp av något slag vid identifieringen. Om bankens tjänster inte fungerar på din webbläsare ska du ta kontakt med banken.06.12.2019 06:37