Suoraan sisältöön

Inloggning med certifikatkort

Med certifikatkort avses ett chipförsett kort som innehåller Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat. För tillfället används medborgarcertifikatet på det chipförsedda ID-kortet som beviljas av polisen. Om du vill använda ett certifikatkort för identifiering skall du förutom kortet också ha en kortläsare och ett kortläsarprogram.

Så här loggar du in med certifikatkort:

  1. När du loggar in dig skall du placera kortet i läsaren (åt rätt håll) och vänta på att kortläsarprogrammet hinner läsa uppgifterna på kortet. Låt kortet vara kvar i kortläsaren hela tiden när du använder tjänsten.
  2. När du har placerat kortet i läsaren kan du trycka på den knapp eller länk på inloggningssidan som leder till identifieringen. Kortläsarprogrammet ber dig välja certifikat. Välj certifikatet som är försett med ditt namn. Efter detta frågar programmet efter din behörighetskod (PIN 1). Du har fått koden tillsammans med ditt certifikatkort.
  3. Om du får en felsida då du loggar in dig med certifikatkortet är det sannolikt att förbindelsen mellan kortläsarprogrammet och din webbläsare har brutits. Stäng alla fönstren på din Internetläsare och starta webbläsarprogrammet på nytt.
  4. När du avslutar tjänsten skall du logga dig ut och avlägsna kortet från läsaren. Kom ihåg att förvara kortets PIN-koder på en annan plats än kortet.

Läs mera på Befolkningsregistercentralens sidorna06.12.2019 06:37