Suoraan sisältöön

Datasäkerhet och datasekretess

Datasäkerhet

Det är tryggt att använda Helsingfors stads e-tjänster. 

Ingen utomstående kan se din ärendemapp, och inte heller de meddelanden som du skickar via e-tjänsten.

Du känner igen en skyddad förbindelse på att adressen på webbläsarens adressrad börjar med förkortningen https: (inte http:). Många webbläsare visar en ikon som föreställer ett stängt lås som en symbol för en skyddad förbindelse. Ikonen finns nere till höger på webbläsaren eller efter adressfältet. Sidor med krypterad förbindelse lagras inte i datorns cacheminne.

För att du ska kunna använda e-tjänsterna krävs att du loggar in med dina bankkoder. Lämna inte ut dina personliga bankkoder till någon annan. Helsingfors stad frågar aldrig efter användarnas bankkoder, lösenord, kreditkortets nummer eller andra motsvarande koder per telefon, e-post, brev eller på något annat sätt. Försäkra dig om att ingen annan kommer åt dessa uppgifter.

Om du använder en dator som även andra har tillgång till (t.ex. på ett bibliotek eller internetkafé) ska du alltid logga ut från alla program och tjänster innan du lämnar datorn. Töm också webbläsarens cacheminne.

Du tömmer webbläsarens cacheminne genom att ta bort alla tillfälliga internetfiler samt sidhistoriken. Anvisningar för hur det här går till hittar du i bruksanvisningen för din webbläsare. På Internet Explorer tömmer man cacheminnet under Verktyg > Ta bort webbhistorik, och på Mozilla Firefox under Verktyg > Rensa ut känslig data.

Ytterligare information om datasäkerheten hittar du på Kommunikationsverket.

Datasekretess

Med tanke på användarnas integritet och rättssäkerhet är det viktigt att Helsingfors stad behandlar personuppgifter på behörigt sätt och på det sätt som krävs enligt lag. Närmare information finns i registerbeskrivningarna som gjorts upp enligt personuppgiftslagen. Registerbeskrivningarna finns på webbplatsen hel.fi/rekisteriseloste.

Förteckningar över datasystem, som förutsätts enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, finns på adressen hel.fi/tietojarjestelma

Helsingfors stad samlar inte in uppgifter om besökarna för kommersiella ändamål. Helsingfors stad säljer inte och lämnar inte heller ut uppgifter till utomstående.06.12.2019 06:38