Hoppa till innehållet

Walk in-service för underhållsärenden

Underhållet är en av de avtalsfrågor som gäller barn. Underhållsbidrag är ett månatligt belopp som föräldern som bor någon annanstans betalar för barnet , och på detta sätt sköter sin del av barnets underhåll.

Underhållsbidraget bekräftas med ett avtal eller med en tingsrättsdom.

Den förälder som efter skilsmässan inte längre bor på samma adress som barnet ska betala underhållsbidrag till den förälder hos vilken barnet är skriven.

När barnet bor växelvis hos båda, kan det beslutas att det eventuella underhållsbidraget ska betalas av den ena föräldern, oavsett hos vilken förälder barnet är skrivet. Vår så kallade walk in-service finns till för dig i underhållsfrågor. Du kan besöka oss tillsammans med den andra föräldern för att komma överens om att fortsätta eller ändra underhållsavtalet eller -beslutet när situationen är klar.

En sådan situation kan vara till exempel arbetslöshet, som påverkar underhållsförmågan.

Boka i stället en vanlig tid för förhandling genom den centraliserade tidsbokningen om du tillsammans med den andra föräldern ska ingå ett första underhållsavtal eller om underhållsbidraget ska fastställas exempelvis på grund av att det krävs en mer ingående utredning för företagare.

Båda föräldrarna behövs i walk-in-tjänsten, och den är endast avsedd för ärenden som rör underhållsbidraget.

Walk in-servicen är öppen på tisdagar kl. 9-11. Könummer ges kl. 8.30-10: 15. Ett könummer ges när båda parterna är på plats.

Betjäningen sker vid Helsingfors stads familjerättsliga ärenden på Estnäsgatan 2, 4: e våningen.

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska