Hoppa till innehållet

Missbrukarvårdens efterrehabilitering

Missbrukarvårdens efterrehabilitering ger dig praktiskt och långvarigt stöd när du bygger upp ditt självständiga liv. Vi utreder tillsammans med dig olika slags frågor kring vardagslivet, boendet och utkomsten och kan till exempel komma med dig till FPA eller arbets- och näringsbyrån.

I efterrehabiliteringen ingår också yrkesinriktad rehabilitering. Vi bestämmer tillsammans hur vi bäst ska hjälpa dig med bedömningen av din arbetsförmåga och i att hitta sysselsättning eller utbilda dig.

Efterrehabiliteringens längd bestäms individuellt. Tjänsten är kostnadsfri för dig.

Missbrukarvårdens efterrehabilitering bedriver sin verksamhet vid Kumppanuustalo Harjula tillsammans med kamratstödsorganisationen Suojatie ry.

Du kan boka tid till efterrehabiliteringen per telefon eller besöka oss vid Kumppanuustalo Harjula under öppettiderna. Se de anställdas kontaktuppgifter på verksamhetsställets sida.

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:


Suomeksi » | På svenska | In English »