Hoppa till innehållet

Rehabiliterande bedömning

I enheten för rehabiliterande bedömning reder vi ut hurdant stöd du behöver för att bo hemma om du är en äldre person som t.ex. skrivs ut från sjukhuset eller jouren.

Sjukhuset kontaktar oss om de anser att du skulle ha nytta av utredning av behovet av stöd t.ex. på grund av nedsatt funktionsförmåga. En del av våra klienter kommer via stadens klienthandledning. Våra klienter har inte tidigare fått hemvårdstjänster.

Vi kommer att arbeta med dig i ditt hem i genomsnitt i 1-4 veckor. Vi strävar efter att bedöma din funktionsförmåga, stöda dina målsättningar och reda ut vilka tjänster som skulle kunna stöda ditt boende hemma.
Vi arbetar i team som består av närvårdare, sjukvårdare samt ergo- och fysioterapeuter. Vid behov konsulterar vi läkare eller andra experter inom social- och hälsovården.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »