Hoppa till innehållet

Vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet

Det nationella vaccinationsprogrammet omfattar vaccin mot bland annat difteri, stelkramp, mässling, påssjuka, röda hund och polio. Du får vaccinationerna avgiftsfritt på din hälsostation. Kontakta din hälsostation via Maisa eller per telefon.

Alla vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet ges förutom på hälsostationer även hos företagshälsovården och på privata läkarcentraler.

Enligt anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd (THL) ska vuxna själva se till att de har fått grundserien av vaccinerna mot stelkramp, difteri och polio. Vi ger barn och unga vacciner enligt det nationella vaccinationsprogrammet på rådgivningsbyråer, skolor och läroanstalter.

Vaccin mot difteri och stelkramp (dT)

Det lönar sig att alltid ha ett giltigt skydd mot difteri och stelkramp. Personer under 65 år behöver en boosterdos med 20 års mellanrum, personer över 65 år med tio års mellanrum.

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Om du är född i Finland 1975 eller efter det har MPR-vaccinet hört till de vacciner som ges vid rådgivningen.

Om du inte har fått MPR-vaccinet eller har haft dessa sjukdomar, rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att du tar vaccinet.

Vaccin mot polio (IPV)

Personer som har fötts i Finland 1940 eller efter det och vuxit upp här har fått poliovaccinet enligt vaccinationsprogrammet till exempel vid rådgivningen eller i skolan.

Om du reser till områden där polio förekommer eller du kommer till Finland efter att ha vistats över fyra veckor i ett land där polio förekommer, rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att du tar en dos poliovaccin som booster.

Om du inte är född och uppvuxen i Finland får du vacciner som tillhör det nationella vaccinationsprogrammet vid din egen hälsostation. Kontakta hälsostationen via Maisa eller per telefon.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »