Hoppa till innehållet

Mottagning till en fysioterapeut på hälsostationen

På fysioterapeutens direktmottagning får du individuell handledning och rådgivning för att lindra symtomen och förbättra din funktionsförmåga. För att få en tid på mottagningen behöver du en bedömning av vårdbehovet som gjorts av en vårdare. Kontakta din hälsostation via Maisa för att få den eller per telefon.

Om du har knä-, rygg- eller axelbesvär kan du få en tid på fysioterapeutens direktmottagning genom att göra en symtombedömning i tjänsten Omaolo.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »