Hoppa till innehållet

Anpassningsträning

Anpassningsträningen är målinriktad verksamhet som sker individuellt eller i grupp; resultatet är social rehabilitering och minimering av de olägenheter som skadan medför.

Tjänsten är avsedd för handikappade personer och deras närmaste krets.

Anpassningsträningen är målinriktad verksamhet som sker individuellt eller i grupp; resultatet är social rehabilitering och minimering av de olägenheter som skadan medför. Målet är att hjälpa den handikappade personen och hans eller hennes närmaste krets att bevara och öka den sociala funktionsförmågan.

På anpassningsträningskursen övar man centraliserat de sociala färdigheterna, utnyttjar kamratstöd samt strävar efter att minska de olägenheter som skadan orsakar i det dagliga livet. Den individuella anpassningsträningen kan omfatta till exempel undervisning i teckenspråk, övning i bildkommunikation, handledning i rörelsefärdigheter eller boendeträning.

Tjänsten är beroende av prövning och baserar sig på de anslag man har till förfogande för den.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna, men det kan uppstå kostnader för resor.

Förutsättningar för användning:

Servicebehovet bedöms på basis av ett läkarintyg samt utlåtanden av andra experter.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »