Hoppa till innehållet

Övervakade och stödda träffar

Barnet och umgängesföräldern kan träffas på en plats, och det är fråga om en tjänst som Helsingfors har upphandlat. På dessa platser ordnas övervakat och stöttat umgänge samt övervakade byten för barn bosatta i Helsingfors, om det är motiverat och övervakning och stöd ligger i barnets intresse.

Övervakat och stöttat umgänge samt övervakade byten ordnas utifrån ett bekräftat avtal eller ett domstolsbeslut, och umgängestjänsten är avgiftsfri.

För att inleda umgänget ska föräldrarna lämna in beslutet eller avtalet om umgänget som fastställts någon annanstans än i Helsingfors till de familjerättsliga tjänsterna. Därefter beslutar enheten för familjerättsliga ärenden om att köpa tjänsten, och beslutet skickas till båda föräldrarna. I beslutet anges kontaktuppgifterna till umgängesplatsen. Sedan bokar föräldrarna ett introducerande besök och bokar därefter tid direkt hos tjänsteleverantören

Förutsättningar för användning:

Helsingforsbarn som bor skilt från den ena föräldern.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »