Hoppa till innehållet

Övervakade och stödda träffar

Ett barn och föräldrar som bor skilt kan träffas på ställen som Helsingfors stad har konkurrensutsatt. På träffställen kan ordnas övervakade och stödda träffar samt övervakade byten för helsingforsbarn.

Övervakade och stödda träffar samt övervakade byten ordnas utgående från ett domstolsbeslut eller ett avtal som bekräftats av barnatillsyningsmannen. Träffarna är avgiftsfria för klienter.

Ordnandet av träffar inleds efter att föräldrarna lämnat till familjerättsliga ärenden ett beslut om träffar eller ett avtal som bekräftats på annan ort än Helsingfors. Därefter fattas ett beslut om att tjänsten ska upphandlas. Beslutet sänds till båda föräldrarna. Ur beslutet framgår träffställets kontaktuppgifter. Föräldrarna bokar en första visit och därefter tiderna direkt från träffstället.

Ytterligare information tisdagar och torsdagar kl. 12-13 på följande nummer efter barnets efternamn:

A-K tfn 09 3104 3383
L-Ö tfn 09 3104 3437

Domstolsbeslutet eller ett avtal som fattats på annan ort sänds till:

Social- och hälsovårdssektorn
Familjerättsliga ärenden
Ärenden om träffställen
PB 8620, 00099 Helsingfors stad
eller per fax 09 3104 3065Förutsättningar för användning:

Helsingforsbarn som bor skilt från den ena föräldern.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska