Suoraan sisältöön

Korko

Korko är ett gemensamt utvecklingsprojekt för Esbo, Helsingfors och Vanda. Inom projektet erbjuder städerna coachning som stöder sysselsättning av över 35-åriga arbetslösa arbetssökande med högskoleutbildning och tjänster som främjar rekrytering.

I en kamratstödsgrupp lär du dig att identifiera din kompetens och att presentera den i olika situationer då du söker arbete. Kompetenskartläggningen och den individuella coachningen hjälper dig att klargöra dina styrkor ur karriärplaneringens synvinkel.
Korkos företagskoordinatorer ordnar möjligheter för deltagarna att presentera sina kunskaper för samarbetsföretagen.

Du kan delta genom att kontakta adressen korkoinfo@espoo.fi eller genom att delta i ett informationsmöte vid arbets- och näringsbyrån i Esbo, Helsingfors eller Vanda. Ytterligare uppgifter och tidpunkterna för informationsmötena hittar du på vår webbplats på adressen www.korkoa.fi

Förutsättningar för användning:

Du kan delta i Korko-projektets avgiftsfria tjänster om
- du är en över 35-årig arbetslös arbetssökande med högskoleutbildning
- din hemkommun är Helsingfors, Esbo eller Vanda
- du har minst en lägre högskoleexamen eller en yrkeshögskoleexamen
- du har varit arbetslös i cirka nio månader till fyra år
- du har minst fem års arbetserfarenhet och kompetens på expertnivå efter examen
- du är motiverad att delta i en kamratstödgrupp och har förutsättningar att bli sysselsatt på den öppna arbetsmarknaden.

Tillgängliga språk:

finska

Läs mer:


Suomeksi » | På svenska

DELA