Hoppa till innehållet

Vuxensocialarbete

Teamet för vuxensocialarbete kartlägger klientens livssituation och utifrån det funderar man tillsammans ut vilka tjänster och stödformer det behövs.

Man blir klient genom att kontakta det svenskspråkiga teamet för vuxensocialarbete. Det finns skilda team för under 30-åringar och dem som fyllt 30 år. På finska är teamen indelade enligt boendeområde.

Vuxensocialarbete riktar sig till enskilda klienter, familjer och grupper. Klienten kan behöva hjälp för t.ex. sysselsättning, boende, familjelivet, skötsel av ekonomin eller för problem i livets olika kriser. Strävan är att stöda klienten genom gemensamt målmedvetet arbete, rådgivning och handledning samt genom att bevilja behovsprövat och förebyggande utskomststöd.

I vuxensocialarbetet utnyttjar man också övriga social- och hälsovårdsverkets tjänster, såsom boenderådgivning, social kredit, utredning av arbetsförmåga och arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte.

Förutsättningar för användning:

Klientskapet fastställs på basis av klientens boendeadress. Svenska team sköter hela stadens svenskspråkiga klienter.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »