Hoppa till innehållet

Hemservice för barnfamiljer

Hemservicen för barnfamiljer är stöd som ges i hemmet vid olika förändringsituationer i en familj. Med hemservicen avses utförande av eller hjälp med vård och fostran av barn samt andra aktiviteter och uppgifter som hör till det vardagliga livet.

Målet är att på ett konkret och planmässigt sätt erbjuda hjälp, stöd, handledning och råd gällande frågor som berör vardagslivet i familjen, vård och fostran av barnen samt hushållet. Målet är att stödja och handleda familjen att på egen hand klara av sin vardag. Detta görs genom att man handleder familjen i hur barnen och hushållet ska skötas samt genom att man stärker de vardagliga färdigheterna.

Målet är att man genom att handleda och tillsammans genomföra olika saker samt med hjälp av familjens egna resurser främjar familjens förmåga att klara av vardagen samt en bra uppväxt och utveckling för barnen.

Syftet är att främja barnfamiljers välfärd och hälsa. Man strävar efter att genom tjänsterna identifiera, förebygga och underlätta barns, ungdomars och familjers problem i ett så tidigt skede som möjligt.

Du kan ansöka om tjänsten hos socialrådgivning för barnfamiljer, tfn 09 3101 5454 eller via Behöver hjälp-knappen, som finns bl.a. på sidan hel.fi/familjestod.

Det är möjligt att tillfälligt få hemservice för barnfamiljer på grund av nedsatt funktionsförmåga i familjen , familjesituationen, ansträngning, sjukdom, förlossning, skada eller annan orsak.

Det här innebär att du kan ta kontakt om
- du upplever att du är utmattad
- du vill ha stöd och hjälp under en graviditet eller efter förlossningen
- babyn håller dig vaken
- det i familjen har fötts fler än ett barn på en gång
- du behöver stöd på grund av en långvarig depression eller annat psykiskt symtom
- du vill ha hjälp vid en plötslig förändring i livssituationen, till exempel en separation eller en familjemedlems insjuknande
- en förälder eller ett barn i familjen lider av en långvarig sjukdom eller skada
- du behöver handledning för att få vardagen att flyta
- du behöver hjälp med att ta hand om barnen medan du uträttar ärenden, till exempel sjukhus- eller terapibesök
- du har ett annat behov av stöd.

- Hjälpen och stödet från hemservicen är tidsbegränsat.

Tillsammans med familjen gör man upp en serviceplan där man kommer överens om målet med arbetet och hur man ska gå till väga. Man bedömer regelbundet genomförandet av planen tillsammans med familjen.

Från 1.7.2021 har hemservicen för barnfamiljer två avgiftsgrunder: en tillfällig och en på basis av en månadsavgift. Service som pågår i över två månader och minst en gång i veckan omfattas av månadsavgiften. Även bedömningsbesök ingår i servicen och de planerade timmarna.

Läs mer om reformen av klientavgiftslagen på länken.

Servicen kan ordnas även med hjälp av en servicesedel.

Förutsättningar för användning:

Familjens behov av hjälp bedöms innan arbetet inleds. En situationsbedömning av behovet av hemservice görs utifrån en utredning av klienten.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.
Familjens behov av hjälp bedöms innan arbetet inleds. En situationsbedömning av behovet av hemservice görs utifrån en utredning av klienten.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »