Hoppa till innehållet

Stödtjänster till närståendevårdare som vårdar en person under 65 år

Närståendevårdarens ork stöds genom de lagstadgade ledigheterna som kan ordnas som korttidsvård i boendeservice eller anstaltsvård, med hjälp av en vikarierande vårdare, timavlösare, dagverksamhet eller tjänst som ges hemma hos vårdtagaren.

Ledigheten kan ordnas som stadens egen service, köpt service eller med servicesedel.

Förutom lagstadgade lediga dagar kan närståendevårdarfamiljer stödas med rekreationsledighet.

Du anhåller om tjänsterna vid enheterna för socialt arbete och närarbete i det egna området eller vid den svenska servicen.

Förutsättningar för användning:

En närståendevårdare som erhåller stöd för närståendevård har rätt till minst två dygns ledighet per sådan kalendermånad som hen erhåller vårdarvode inom stödet för närståendevård. En närståendevårdare har rätt till minst tre dygns ledighet per sådan kalendermånad som hen fortgående eller med mindre avbrott varit bunden till vården dygnet runt eller dagligen.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »