Hoppa till innehållet

Iloa varhain-grupper

Socialhandledningen för barnfamiljer ordnar Iloa varhain-grupper för mammor med barn mellan 2 veckor och 8 månader. Gruppen är avsedd för mammor som lider av lindrig depression eller löper risk att insjukna i depression. Till den slutna gruppen antas 4-5 mammor med barn. Mammorna intervjuas innan gruppverksamheten börjar. Till gruppverksamheten hör även ett uppföljningsbesök efter de egentliga gruppträffarna.

Gruppen samlas åtta gånger. Träffarna ordnas på förmiddagar en gång i veckan och är två timmar långa. I gruppen används handboken Depressionsskolan, som utgår från ett kognitivt-psykoterapeutiskt perspektiv. I gruppen lär man sig att reglera sin sinnesstämning och känna igen sina egna känslor.

Iloa varhain-grupperna leds huvudsakligen av socialhandledare som arbetar i par inom socialhandledning för barnfamiljer.
Man kan ansöka om att få gå med i gruppen genom att kontakta gruppledarna.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »