Hoppa till innehållet

Socialarbete inom tjänsterna för unga

Socialarbetet för unga betjänar unga och vuxna i åldern 16-29 år vid teamen för socialt arbete för unga.

När din livssituation kräver en individuell bedömning av servicebehov och planenligt arbete kan du boka tid hos en socialarbetare. Med socialarbetaren kan du tänka över din livssituation och framtid, söka nya perspektiv på och alternativa lösningar till sådant inom olika livsområden som kräver förändring, till exempel boende, utbildning, arbete/arbetslöshet, hälsa och sociala förhållanden.

Socialarbetaren ger även information om andra tjänster för unga. Samarbete görs utifrån klientens egna behov och önskemål och vid behov hänvisas klienten till andra samarbetspartners tjänster. Dessa är bland annat boenderådgivning, tjänster kring utbildning och sysselsättning, ekonomi- och skuldrådgivning, hälsostationer och missbrukartjänster.

Socialarbetaren eller socialhandledaren kommer överens om en träff och gör tillsammans med den unga en bedömning av servicebehovet. Utifrån den uppgörs en plan för socialarbete där det framgår vilka tjänster erbjuds till den unga och hur det gemensamma arbetet fortsätter. Socialhandledarna ger stöd i vardagen till de unga som speciellt behöver det.

Grundläggande utkomststöd ansöks hos FPA. Kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas av kommunen på individuella grunder. Beslut om kompletterande utkomststöd bereds delvis även av förmånshandläggare. Beslut om förebyggande stöd fattas alltid av socialarbetare eller socialhandledare utgående från en plan för socialarbete.

Förutsättningar för användning:

Unga
Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »