Hoppa till innehållet

Närståendevårdarens lagstadgad ledighet (Äldre)

Som närståendevårdare har du en lagstadgad rätt till 2-3 dygns ledighet under de månader du får stöd för närståendevård.

Under din ledighet tas din närstående hand om av till exempel en avlösare. Avlösaren är en anhörig eller närstående till den vårdbehövande.

Vi kan ordna vården under dina lediga dagar även som korttidsvård i stadens eget servicehus eller med servicesedel i ett privat servicehus som staden godkänt. Vi kan även ordna den som dagverksamhet eller som vård i hemmet med servicesedel. De andra vårdformerna under dina lediga dagar, förutom vård med avlösare, är avgiftsbelagda.

Kom överens om ledigheterna med din egen kontaktperson. Vi fattar ett beslut om ordnande av vården under den lagstadgade ledigheten.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »