Hoppa till innehållet

Närarbete bland personer som hamnat utanför missbrukarvård eller psykiatrisk vård samt personer med kriser

Till det uppsökande närarbetet hör kontakttagande med personer som uppvisar symptom i allmänna lokaler, uppbyggnad av förtroende, situationsbedömning och hänvisande till tjänster.

Närarbetet arbetar tillsammans med missbrukar- och mentalvårdssektorn genom bland annat gemensamt fältarbete.

Närarbetet möter personer i akut kris. Medarbetaren arbetar psykosocialt genom att diskutera och vid behov hänvisa personen till krisjourens tjänster.

Förutsättningar för användning:

Personer som uppvisar symptom i allmänna lokaler samt personer som är i behov av missbrukarvård och psykiatrisk vård

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »