Hoppa till innehållet

Uppsökande närarbete

Uppsökande närarbetare är verksamma på gator, i köpcentra, invånarlokaler och övriga offentliga lokaliteter. Arbetet omfattar information och servicehandledning till människor som behöver hjälp. Arbetet genomförs bland uteliggare och personer som står utanför tjänster.

Det uppsökande närarbetet fäster uppmärksamhet vid företeelser i området, tar emot invånarnas och övriga aktörers anmälan om oro och ger information till nätverken i området. Verksamhetsområdet är hela Helsingfors och alla fyra omården har ett eget arbetspar. Arbetet görs närmast på tjänstetid.

Det uppsökande arbetet innebär en snabb lägesbedömning i gatuförhållanden och prioritering av frågor som bör skötas genom diskussion och planering med klienten. Dessutom säkerställer man att klientens intresse förverkligas i tjänsterna; att klienten kan uttrycka sina behov, bemöts sakligt och får de tjänster hen är berättigad till.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för alla hjälpbehövande i Helsingfors.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »