Hoppa till innehållet

Familjearbete inom barnskyddet

Familjearbetet är avsett för barn och unga under 18 år samt deras föräldrar. Det sociala arbetet inom barnskyddets öppenvård och socialarbetarna inom utvärdering av servicebehov och stöd för barnfamiljer hänvisar klienterna till tjänsterna.

I det inledande samtalet mellan familjen och socialarbetaren kommer man överens om målen för arbetet. Familjearbetets innehåll anpassas in enlighet med familjens behov. Det kan exempelvis innefatta samtalshjälp och stöd i olika vardagsfunktioner, rådgivning, handledning och gemensamma aktiviteter. Servicen kan också ordnas i form av gruppverksamhet. Arbetet utvärderas regelbundet.

Familjearbetet sker huvudsakligen hemma hos familjen eller i familjens verksamhetsmiljö under vardagar eller helger. Arbetet bygger på öppenhet, transparens och samförstånd. Under arbetet strävar man efter att hitta metoder genom vilka föräldern kan vara en tillräckligt bra förälder för sitt barn. I arbetet strävar man efter att stärka och stödja barnets eller den ungas egen aktivitet. I arbetet beaktas familjens egna nätverk.
Enheterna för familjearbete i de olika områdena ansvarar för familjearbetet i praktiken.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

En socialarbetare bedömer familjens behov och ansöker om tjänsten. Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »