Hoppa till innehållet

Hälso- och välfärdsrådgivning på servicecentralerna

Servicecentralerna ger dig rådgivning och handledning för att förbättra och upprätthålla hälsan.

Du kan boka tid hos till exempel en fysioterapeut för råd och handledning i frågor om besvär och smärtor i stöd- och rörelseorganen samt om träning hemma mot krämporna. Fysioterapeuten kan också ge dig råd om rörelse- och andra hjälpmedel.

På en del servicecentraler erbjuds även hörselnärtjänst av hörselföreningen Helsingin kuuloyhdistys samt mätnings- och rådgivningstjänster av Finlands Röda Kors. Du kan också träffa en diakoniarbetare.

De flesta av tjänsterna är avgiftsfria.

Tjänsterna erbjuds i Kampen, Kinaborg, Gårdsbacka, Forsby, Gustafsgård, Munksnäs, Kvarnbäcken, Djurberget, Rudolf och Tölö. Mer information finns på servicecentralernas webbplats under Handledning och rådgivning.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för de pensionärer och arbetslösa som är bosatta i Helsingfors.
Du måste ha ett giltigt servicecentralkort.

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:


Suomeksi » | På svenska | In English »