Hoppa till innehållet

Hyrning av servicecentralernas lokaler

Servicecentralerna hyr ut sina lokaler till utomstående aktörer för bl.a. gruppverksamhet och möten samt för privata och publikevenemang.

Lokalerna hyrs ut under servicecentralernas öppettider, men även på kvällstid och under veckoslut beroende på centralen.

Lokalerna har planerats för att passa olika ändamål och deras storlek och utrustning varierar. I vissa utrymmen ingår även konferensutrustning i hyran, i andra utrymmen kan t.ex. induktionsslinga, flygel eller piano och kök eller annan utrustning för kaffeservering ingå.

På servicecentralerna finns i huvudsak Helsingfors stads trådlösa internetförbindelse.

Användningen av lokalerna är avgiftsfri om verksamheten anses stöda social- och hälsovårdssektorns verksamhet eller om det till exempel handlar om ett öppet publikevenemang. Användningen av lokalerna är avgiftsbelagd om den som bokar lokalen är en kommersiell aktör, om det tas ut en inträdesavgift eller om det är fråga om ett privat evenemang. Om användningen är gratis eller avgiftsbelagd bestäms från fall till fall.

Uthyrningspraxisen varierar mellan servicecentralerna.

Lokaler hyrs ut av Kampens, Kinaborgs, Tölö, Gårdsbacka, Kasbergets, Djurbergets och Höstvägens servicecentraler.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för alla oavsett hemort, i huvudsak dock för Helsingforsbor.

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:


Suomeksi » | På svenska | In English »