Hoppa till innehållet

Insyn i patientuppgifter

En person kan framföra begäran om rätt till insyn i sina patientuppgifter via e-tjänsterna, genom att fylla i en blankett och lämna den personligen vid social- och hälsovårdssektorns enhet eller stadens registratorskontor.

Om rätten till insyn undantagsvis förvägras, får klienten ett skriftligt intyg om detta. Orsakerna till att rätten till insyn förvägrades samt besvärsanvisningar framgår av intyget.

Den registrerade kan föra ärendet till dataombudsmannen för behandling.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »