Hoppa till innehållet

Bedömning de äldres funktionsförmåga samt rehabilitering

Under bedömnings- och rehabiliteringsperioden bedöms klientens kognitiva, psykiska, fysiska och sociala handlingsförmåga. Under bedömningsperioden utförs ett hembesök, där man bedömer hur klienten klarar sig hemma.

Vid behov anordnas även ett utskrivningsmöte i vilket förutom klienten och anhöriga även ett multiprofessionellt team och hemvården deltar. Huvudsyftet är att rehabilitera klienten så att han eller hon tryggt kan bo i sitt eget hem med hjälp av nödvändiga stödåtgärder.

Nya klienter anhåller om servicen genom att ringa telefonrådgivningen Seniorinfo.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »