Hoppa till innehållet

Barnrådgivningstjänster

Syftet med barnrådgivningen är att trygga den bästa möjliga hälsan för varje barn och stödja föräldraskapet och parförhållandet så att barnet ska ha de bästa möjliga förutsättningarna för en sund uppväxt och utveckling.

Programmet för regelbundna kontroller vid barnrådgivningen

Barnrådgivning ges av hälsovårdare och läkare i samarbete med andra experter.

Antalen mottagningsbesök och hembesök varierar efter barnets och familjens individuella behov och önskemål. Mottagningstider på den egna rådgivningsbyrån kan bokas via e-tjänsterna eller genom att ringa den centraliserade tidsbokningen.

Omfattande hälsoundersökningar

Vid omfattande hälsoundersökningar beaktas hela familjens hälsa och välbefinnande. En omfattande hälsoundersökning består av en hälsovårdarundersökning och en läkarundersökning. På barnrådgivningsbyrån görs tre omfattande hälsokontroller. De utförs när barnet är fyra månader, ett år och fyra år gammalt.
Båda föräldrarna kallas till att delta i undersökningen. Föräldrarna önskas förbereda sig för den omfattande hälsoundersökningen genom att i förväg fundera på sina levnadsvanor, sin rusmedelsanvändning och sina resurser i vardagen hemma hos sig. På mottagningen kan föräldrarna ta upp sådant som känns viktigt för dem.

När barnet är fyra månader gammalt
Blanketten Resurser i vardagen i familjer med nyfödda
Rusmedelstest

När barnet är 18 månader gammalt
Blanketten Resurser i vardagen i småbarnsfamiljer
Rusmedelstest

När barnet är fyra år gammalt
Rusmedelstest

Munhälsa
Barnets munhälsa kontrolleras när barnet är 1, 3 och 5 år gammalt antingen på en tandskötares eller en munhygienists mottagning. Hälsovårdaren bedömer barnets munhälsa i samband med tvåårskontrollen.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »