Hoppa till innehållet

Mödrarådgivningstjänster

Syftet med mödrarådgivningen är att trygga den väntande moderns, fostrets och det nyfödda barnets hälsa samt främja och upprätthålla familjens hälsa och välbefinnande.

Ta kontakt genast i början av graviditeten

Ta kontakt med rådgivningsbyrån genast i början av graviditeten när menstruationen har uteblivit. Du ska besöka hälsovårdaren för första gången under graviditetsvecka 9-10. Vi hoppas att även pappan/partnern har möjlighet att följa med på första besöket. När du bokar tid för första besöket, ange eventuella underliggande sjukdomar eller om du har någon regelbunden medicinering.

Första besöket
- När du kommer till det första besöket på rådgivningsbyrån lönar det sig att fylla i formuläret med förhandsuppgifter för rådgivningsbyrån i e-tjänsterna eller, om det inte är möjligt, ska du ta den ifyllda blanketten med dig och ge den till hälsovårdaren på rådgivningsbyrån.
- Även blanketten med frågor om föräldrarnas bruk av rusmedel behandlas under det första besöket.

Du kan också söka rådgivningsbyrån i ditt område med hjälp av servicekartans adressökning. (Ange din adress i sökfältet).

Programmet för regelbundna undersökningar vid mödrarådgivningen

Under graviditeten ska du besöka både hälsovårdar- och läkarmottagningen. Läkaren på rådgivningsbyrån ska du besöka två gånger under graviditeten. Läkarbesöken äger rum under graviditetsveckorna 16-18 och 35-36.

Efter förlossningen ska du ännu genomgå en läkarundersökning, det vill säga en efterkontroll. Efterkontrollen görs cirka 5-12 veckor efter förlossningen. Om du vill kan du också boka kontrollbesök hos din egen privatläkare. Hälsovårdaren och läkaren kontrollerar hur graviditeten framskrider med hjälp av regelbundna granskningar. Antalet besök på mottagningen och antalet hembesök fastställs utifrån moderns och familjens individuella behov och önskemål.

Omfattande hälsoundersökning

Vid omfattande hälsoundersökningar beaktas hela familjens hälsa och välbefinnande. På mödrarådgivningsbyrån görs en omfattande hälsoundersökning som består av en hälsovårdarundersökning och en läkarundersökning. Hälsovårdaren undersöker dig under graviditetsveckorna 13-16 och läkaren under graviditetsveckorna 16-18. Även pappan/partnern kallas till att närvara under undersökningen.
Kallelse till en omfattande hälsoundersökning

Under den omfattande hälsoundersökningen behandlas familjens resurser. Föräldrarna önskas förbereda sig för den omfattande hälsoundersökningen genom att i förväg fundera på sina levnadsvanor och resurser i vardagen hemma hos sig. På mottagningen kan föräldrarna ta upp sådant som känns viktigt för dem.

Hembesök av hälsovårdare

Efter förlossningen och efter att familjen har kommit hem från sjukhuset gör hälsovårdaren ett hembesök hos den nyfödda och familjen.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Läs mer:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »