Hoppa till innehållet

Stöd i finska inom yrkesutbildningen

Du kan förbättra dina kunskaper i finska samtidigt som du studerar till ett yrke vid vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto.

Du kan studera inom
- S2-understödd handledd utbildning inför fristående examen
- S2-orienterad utbildning
- handledande utbildning inför fristående examen tillsammans med finskspråkiga studerande.

Inom S2-understödda utbildningen lär du dig ett yrke och yrkesfinska. Utbildningen lämpar sig för dig om ditt modersmål inte är finska och du ännu behöver undervisning i språket.

Inom S2-orienterande utbildningen studerar du mycket yrkesfinska och avlägger lite yrkesstudier under det första halvåret. Utbildningen lämpar sig för dig om du inte ännu har tillräckliga språkkunskaper för yrkesstudier. Målet är att dina kunskaper i finska utvecklas under den orienterande perioden. Därefter fortsätter studierna inom utbildningen som förbereder dig för fristående examen.

Du kan också få stöd i finska om du studerar inom handledande utbildning inför fristående examen tillsammans med finskspråkiga studerande.

Avläggande av en fristående examen kostar 58 euro. I övrigt är utbildningen avgiftsfri. Arbetskläder och -redskap ska du i regel köpa själv. Du kan söka till utbildningarna via webbplatsen för vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 <    1    2    3   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »