Hoppa till innehållet

Krisboende för personer med utvecklingsstörning

Krisboende för personer med utvecklingsstörning hjälper i situationer där basservicen och övriga stödåtgärder är otillräckliga och personen har samtidigt flera utmaningar, såsom

- svårigheter att klara sig med boendet, arbets- och dagverksamheten eller studierna
- psykiska problem, t.ex. depression, ångest och tvångssymtom
- utmaningar i beteendet
- problem med dygnsrytmen och sömnproblem

Krisboendeperioden inleds med ett mångprofessionellt möte där man går igenom ankomstsituationen och målsättningarna för perioden. Syftet med mötet är att alla får en gemensam bild av klientens situation och att hjälpa hitta varje klient individuellt stöd i krisen. Under perioden görs vid behov mellanbedömningar och i slutet av perioden en avslutande diskussion där man bedömer hur målsättningarna förverkligats och hur man fortsätter.

- tydligt dagsprogram
- uppföljning av symtomen
- bedömning och uppföljning av läkemedelsbehandling

Krisboende ordnas i Aurinkolahden ryhmäkoti.

Klienten anhåller om servicen vid socialt arbete för personer med funktionsnedsättning.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »