Hoppa till innehållet

Boendeförsöksverksamhet för gravt handikappade

Avsikten med boendeförsöksperioden är att bedöma en gravt handikappad klients funktionsförmåga och tillsammans med klienten bedöma hans eller hennes möjligheter att klara sig självständigt, fastställa nödvändiga stödåtgärder och välja den för klienten lämpligaste boendeformen i fortsättningen.

Boendeförsöksperioden genomförs i form av perioder på 1-2 månader, alltefter klientens behov.

Ansvarig för boendeförsöket är en ergoterapeut tillsammans med serviceboendegruppens personal.

Efter en avslutad boendeförsöksperiod lämnar man ett skriftligt utlåtande om perioden till överenskomna aktörer.

Servicen söks via socialarbetaren för personer med funktionsnedsättning i det egna bostadsområdet. Behovet av en boendeförsöksperiod bedöms av arbetsgruppen för placering och bedömning (Sas) inom handikapparbetet. Svenskspråkiga klienter kan ansöka om servicen vid den östra enheten för socialt arbete för funktionsnedsatta.

Under boendeförsöksperioden ska klienten själv betala sina levnadskostnader (t.ex. mat och mediciner) men i övrigt är perioden avgiftsfri för klienten.

Servicen erbjuds hos serviceboendegruppen i Vik.

Förutsättningar för användning:

Klienterna kommer till perioden via det sociala arbetet för funktionsnedsatta.

Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »